Historia

Oulun sähkötyöntekijäin ammattiosasto N:o 1 ry perustettiin vuonna 1953 ensimmäisenä Metalliliiton ulkopuolisena sähkömiesten ammattiosastona. Oulussa oli keskusteltu jo vuoden 1950 metallilakon aikana oman ammattiosaston perustamisesta sähkömiehille, mutta toteuttamisen asteelle suunnitelma eteni vasta runsaat kaksi vuotta myöhemmin.

"Typpi Oy:n työmaalla vaikutti vuoden 1953 alkupuolella sähkömies nimeltä Adolf Heikkinen. Tämä voimakastahtoinen mies alkoi selittää työtovereilleen ammattiosaston tarpeellisuutta. Heikkinen kustansi omilla varoillaan kaupungin lehtiin ilmoituksen, jolla hän kutsui kaikki sähkömiehet kokoukseen Kauppa-Hotellin ruokasaliin sunnuntaina 18. päivä tammikuuta 1953. Tuona talvipäivänä siellä kokoontui 34 henkilöä ja asiana oli luonnollisesti osaston perustaminen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Johan Niemelä ja sihteerinä Niilo Honka. Kokous oli asiallinen ja rauhallinen. Tilaisuus oli siitä merkityksellinen, että se loi pohjan sille tulevalle toiminnalle, jolle osasto voitiin perustaa. Tätä kokousta on pidettävä täydellä syyllä osastomme epävirallisena perustamiskokouksena; tästä alkoi kaikki se toiminta, jolle osasto virallisesti perustettiin.

Tarvittiin vielä kaksi kokousta, ennen kuin saatiin liikkeelle se voima, jonka varaan osasto saatiin virallisesti perustettua. Oli suoritettava nimien keräys halukkuudesta perustaa osasto Oulun sähkömiehille. Listaan kertyi 165 nimeä. Se oli paljon, mutta joukossa oli myös sellaisia henkilöitä, jotka pelkäsivät jotain ja kääntyivät omaan yksinäisyyteensä, kun osaston perustamisessa siirryttiin tositoimiin", kertoo osaston 25-vuotishistorikki.

 

Oulun sähkötyöntekijäin ammattiosastolla on ollut merkittävä rooli myös Sähköliiton perustamiseen johtaneissa tapahtumissa.

Oulun osastossa pyrittiin alusta lähtien toimimaan myös valtakunnallisen Sähköliiton aikaansaamiseksi. Osaston edustajat matkustivat vuoden 1953 lopulla Helsinkiin Metalliliiton järjestämille sähkömiesten retkeilypäiville kertomaan näkemyksensä sähkötyöntekijäin oman liiton perustamismahdollisuuksista. "Kokous ei hyväksynyt alkuunkaan heidän näkemyksiään" , toteaa osaston historiikki lyhyesti.

Osasto käynnisti keväällä 1954 kirjeenvaihdon muiden alan ammattiosastojen kanssa liiton perustamiskysymyksen selvittämiseksi. Kirjeenvaihdon taustalla oli Oulun osaston pääkaupungin lehtiin laatima ilmoitus, jossa pyydettiin kannanottoja liittokysymykseen. Osasto neuvoi perustamaan lisää sähköalan osastoja ja lähetti tarvittaessa sääntöluonnoksia.

Lahden retkeilypäivillä 1954 Oulun osaston edustajat rohkenivat jälleen esittää oman liiton perustamista. Tilanne nytkähti hieman myönteisempään suuntaan ja asiaa valmistelemaan valittiin toimikunta, joka tosin ei koskaan kokoontunut. Oululaiset jatkoivat silti sitkeästi työtään liiton perustamiseksi.

"Vuosi 1955 alkoi suurin toivein ja odotuksin. Puheenjohtajana toimi Sulo Närvänen ja sihteerinä Veikko Hurskainen. Sähkömiesten retkeilypäivät oli annettu meidän järjestettäväksemme. Osanottajia oli Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Kouvolasta, Forssasta, Lahdesta, Vaasasta, Kokkolasta, Kajaanista, Kemistä, Rovaniemeltä ja Hämeenlinnasta. Tärkeimpänä asiana oli liiton perustaminen. Kokouspaikkana oli Hotelli Arina. Kokouksen avasi Sulo Närvänen. Puheenjohtajina toimivat Närvänen ja Kaarlo Julku, sihteereinä Veikko Hurskainen ja Kalevi Henttonen. Keskustelua käytiin puolesta ja vastaan. Kokouksessa tehtiin selvä päätös liiton perustamisesta vielä samana vuonna. Asiaa valmistelemaan valittiin toimikunta, jonka kokoonkutsujaksi nimettiin Sulo Närvänen.

Perustamispäätös aiheutti laajaa arvostelua ja Sihteerimme sai kirjeitä, joissa jyrkin sanoin kiellettiin liiton perustaminen. Nämä kirjeet eivät tahtia haitanneet, vaan perustamisasia eteni hyvää vauhtia. Sihteerimme oli todella työllistetty. Oli sovittu liiton perustamiskokouksen pitämisestä Tampereella. Sihteeri lähetti kutsut tähän kokoukseen eri puolille Suomea ja laati luonnoksen liiton säännöiksi. Hän hahmotteli myös perustavan kokouksen työjärjestyksen. Liittomme kokous oli päätetty pitää Tampereella 31.10.- 1.11. 1955 Hotelli Emmauksen salissa", on kirjattu Oulun osaston historiikkiin.

Oulun sähkötyöntekijöiden historiaan voi tutustua tarkemmin osaston historiikista. Ammattiosaston historiikki "Valtakunnan Ykkönen" valmistui kirjailija Lauri Järvisen kirjoittamana keväällä 2013. Historiikki-kirjoja saa veloituksetta noutamalla osaston toimistolta.